บริการของเรา

บริการของเรา

จัดหาแพทย์ พยาบาลวิชาชีพประจำหน่วยงานต่างๆ

บริการจัดหาแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ประจำสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

จัดหาพยาบาลสำหรับดูแลผู้สูงอายุ

จัดหาพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าไข้/ช่วยควบคุมการดูแลให้เป็นไปตามคำสั่งแพทย์

จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์

จัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้อย่างครบครันและถูกต้อง

จำหน่าย Antigen Test Kit (ATK) และบริการตรวจ ATK เชิงรุก

จัดจำหน่ายชุดตรวจ ATK เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า  และยังมีบริการตรวจ Covid-19 แบบเชิงรุก นอกสถานที่ ตรวจง่าย มีความแม่นยำสูง รู้ผลเร็ว

CPR & First Aid Training

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ตรวจสุขภาพประจำปี (Check Up)

ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรในโรงงาน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ

บริการรับจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ และขยะอันตรายในอุตสาหกรรม

บริการรับจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ และขยะอันตรายในอุตสาหกรรม โดยการส่งไปกำจัดด้วยวิธีการเผา ในเตาเผาขยะติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วางระบบการบริหารงานห้องพยาบาล

ดำเนินการวางแผนระบบงานภายในห้องพยาบาลทั้งระบบให้มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดอายุสัญญา

สนใจสมัครงาน / ขอใบเสนอราคา

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ยินดีรับทั้งแบบ Full Time และ Part Time เพื่อปฏิบัติงานในห้องพยาบาลประจำโรงงาน ประจำองค์กร และสถานประกอบการต่างๆ

Scroll to Top