โปรโมชั่น

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพในองค์กรกับทางบริษัทเรา

การปฏิบัติตามหลัก 7ส. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย ให้คำแนะนำในเรื่องสุขภาพ โรคติดต่อ และโรคระบาด

เข้าร่วมกิจกรรม Safety Week และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ฟรี! การจัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นปีละ 1 ครั้ง เมื่อทำสัญญาจ้างที่ระบุไว้ครบ 1 ปีขึ้นไป

ฟรี! ถังพักขยะติดเชื้อ 1 ถังและบริการจัดเก็บขยะติดเชื้อจากห้องพยาบาล มีใบอนุญาตการกำจัดขยะถูกต้องตามกฎหมายกำหนดทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

ฟรี! โปรแกรมการจัดเก็บสถิติผู้ใช้บริการห้องพยาบาลและรายละเอียดการจ่ายยาประจำเดือน

ฟรี! การบริการตรวจคัดกรองไวรัส Covid-19

ฟรี! ชุดผ้าปูที่นอนตามจำนวนเตียงปีละ 1 ครั้ง เตียงละ 1 ชุด เมื่อทำสัญญาจ้างที่ระบุไว้ครบ 1 ปีขึ้นไป

ฟรี! Notebook สำหรับลงบันทึกข้อมูลสถิติการใช้ห้องพยาบาล พร้อมสมุดบันทึกรายละเอียดประจำวัน

สนใจสมัครงาน / ขอใบเสนอราคา

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ยินดีรับทั้งแบบ Full Time และ Part Time เพื่อปฏิบัติงานในห้องพยาบาลประจำโรงงาน ประจำองค์กร และสถานประกอบการต่างๆ

Scroll to Top